fbpx

I. DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. SERWIS – to strona internetowa udostępniania w Internecie w domenie www.mamklasyka.pl;
 2. UŻYTOWNIK – to osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, posiadająca zdolność prawną, która świadomie korzysta z Serwisu;
 3. GOŚĆ – Użytkownik korzystający z serwisu bez rejestracji i założonego konta;
 4. KOLEKCJONER – Zarejestrowany użytkownik Serwisie, publikujący ogłoszenia w serwisie lub korzystający z funkcjonalności Serwisu;
 5. REJESTRACJA – tworzenie konta przez Użytkownika poprzez podanie danych użytkownika i akceptację Regulaminu Serwisu.
 6. KONTO – dane zbiór informacji podanych i udostępnionych przez Użytkownika;
 7. OGŁOSZENIE – prezentacja pojazdu, propozycja wynajmu lub sprzedaży utworzona w serwisie przez Kolekcjonera;
 8. KATEGORIA – Serwis podzielony jest na trzy kategorie tematyczne: Mam Klasyka, Sprzedam Klasyka i Wynajmę Klasyka;
 9. SAMOCHÓD – pojazdy zaprezentowane w Ogłoszeniu;
 10. WIADOMOŚCI – jest funkcja w Serwisie umożliwiająca Użytkownikom komunikowanie się ze sobą.
 11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy Mamklasyka.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 2. Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu, w tym między innymi do dodawania ogłoszeń, tworzenia kont Użytkowników;
 3. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  • ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  • ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  • ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;
 5. Goście są uprawnieni do korzystania z Serwisu w ograniczony sposób na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 6. Treści publikowane – w szczególności te udostępniane w Ogłoszeniach, takie jak zdjęcia, filmy, teksty są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz własności przemysłowej, Serwisu lub Użytkowników. Zabrania się:
  • wykorzystywania ww. treści bez pisemnej zgody Serwisu lub Użytkowników;
  • przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem;
  • wykorzystywania oznaczeń i charakterystycznych elementów graficznych Serwisu;
 7. Mamklasyka.pl nie jest stroną umów, które będą zawierane pomiędzy Kolekcjonerami i Gośćmi Serwisu;
 8. Serwis oferuje możliwość bezpłatnego przeglądania opublikowanych treści, rejestracji Konta, dodawanie ogłoszeń i korzystania z innych funkcji powiązanych z Kontem;
 9. Do korzystania z serwisu, konieczny jest dostęp do Internetu i najnowsza wersja przeglądarek internetowych;
 10. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić płynne i ciągłe działanie, nie gwarantujemy, że strona będzie działać bezbłędnie.
 11. Mamklasyka.pl dołoży wszelkich starań, aby zapewnić płynne i ciągłe działanie, lecz nie może zagwarantować, że Serwis będzie działać nieprzerwanie. Przerwy w funkcjonowaniu mogą być spowodowane awariami lub niezbędnymi przerwami technicznymi, które w miarę możliwości będą usuwane i przeprowadzane bez zbędnej zwłoki w sposób najmniej uciążliwy dla Użytkowników;
 12. Serwis może gromadzić i analizować treść tych rozmów w celu poprawy bezpieczeństwa Użytkowników, zapobiegania nadużyciom oraz ulepszania Serwisu, na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności.

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE SERWISU

 1. Serwis internetowy www.maklasyka.pl ma na celu stworzenie miejsca w przestrzeni online, dla właścicieli pojazdów zabytkowych, klasyków motoryzacji, youndtimerów, oldmobili i innych pojazdów w której będą mogli oni opublikować swoje samochody.
 2. Aby korzystać z wszystkich funkcji Serwisu, Użytkownik powinien zarejestrować się na stronie https://mamklasyka.pl przy użyciu nazwy użytkownika, adresu e-mail i hasła.
 3. Zarejestrowany Użytkownik w ramach utworzonego Konta ma dostęp do następujących funkcjonalności:
  • Dodawania i administrowania ogłoszeń pojazdów, podając ich zdjęcia, specyfikację i opis;
  • Kontaktowania się z innymi użytkownikami, za pomocą funkcji Wiadomości;
  • Dodawania opinii i recenzji dla poszczególnych ogłoszeń;
 4. Serwis umożliwia zarejestrowanym użytkownikom opublikowanie na łamach serwisu. Ogłoszenie będzie dostępne dla korzystających z Serwisu.
 5. Użytkownik dodając ofertę ma do wyboru trzy kategorie: Mam Klasyka, Sprzedam Klasyka, Wynajmę Klasyka;
 6. Zarejestrowane w Serwisie mogą być pojazdy wyprodukowane nie później niż w 2000 roku, z wyłączeniem pojazdów produkowanych lub montowanych w Polsce.
 7. Ogłoszenie powinno być dodawane jedynie w języku polskim, bez słów powszechnie uznawanych za wulgarne. Treść powinna być jasna i czytelna i zawierać prawdziwe informacje na temat pojazdu. W treści ogłoszenia nie wolno zamieszczać reklam i treści promocyjnych;
 8. Ze względów bezpieczeństwa ogłoszenie nie powinno w opisie czy tytule zawierać danych kontaktowych i innych wrażliwych informacji. Do kontaktów pomiędzy użytkownikami serwis oferuje funkcjonalność wiadomości. Dodatkowo podając lokalizację, zaleca się podanie miejscowości, bez szczegółowego adresu.
 9. Ogłoszenie dodaje przez uzupełnienie formularza znajdującego się pod kliknięciu przycisku „Dodaj Ogłoszenie”. Ogłoszenie zostanie opublikowane od razu. Możliwa jest jego późniejsza modyfikacja, w ustawieniach konta i ogłoszeń.
 10. Użytkownik udziela Serwisowi mamklasyka.pl niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie ogłoszenia, w celu wyświetlania w Serwisie i świadczenia innych usług, a także u partnerów Serwisu oraz w dowolnym miejscu w sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach, serwisach społecznościowych i innych. Licencja obejmuje prawo do korzystania z praw zależnych. Jest to niezbędne do pełnego korzystania z Serwisu.  Mamklasa.pl nie ma pełnej kontroli nad treściami publikowanymi, przesyłanymi lub udostępnianymi przez innych korzystających z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu.
 11. Użytkownicy mogą zamieszczać recenzje i opinie dotyczące użytkowników lub samochodów. Komentarz i opinia są widoczne dla wszystkich użytkowników Serwisu. Niedozwolone są treści, które naruszają powszechnie uznane prawa, w tym np. obraźliwe, wulgarne, szerzące nienawiść. Dotyczy to także linków do stron internetowych, danych osobowych oraz treści naruszających prawa innych osób. Zabronione są również treści nieprawdziwe lub zniesławiające. W przypadku, gdy po sprawdzaniu wystawionej opinii, okaże się, że narusza przepisy prawa, lub Regulaminu, Serwis ma prawo do usunięcia opinii.
 12. Korzystanie z Serwisu podlega przepisom prawa oraz dobrym obyczajom społeczeństwa informacyjnego i nie może naruszać praw i własności innych osób. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:
 13. Nie wolno ingerować w Serwis, Konta i treści zawarte w Serwisie. Nie wolno również ingerować w elementy informatyczne Serwisu.
 14. Zabrania się wykorzystywać do dodawania lub publikowania treści naruszających prawo, dobra osobiste, rozpowszechniających pornografię dziecięcą lub materiały terrorystyczne, cudze prawa własności intelektualnej, lub treści o charakterze dyskryminacyjnym lub rasistowskim.
 15. Każdy użytkownik Serwisu może zgłosić materiał niezgodny z prawem lub treści naruszające Regulamin poprzez funkcję „Zgłoś Ogłoszenie”. Zgłaszający powinien podać szczegóły które pozwolą nam sprawdzić, czy to ogłoszenie narusza regulamin. W przypadku zgłoszenia takie zgłoszenia, Serwis ma prawo wyłączyć widoczności ogłoszenia do momentu wyjaśnienia sprawy. W przypadku, gdy po sprawdzaniu zgłoszenia okaże się ogłoszenie narusza przepisy prawa lub Regulaminu, Serwis ma prawo do usunięcia ogłoszenia.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis ma prawo zmiany Regulaminu w przypadku konieczność poprawy bezpieczeństwa Użytkowników, usprawnienia działania Serwisu, przeciwdziałania nadużyciom dokonywanym w związku z korzystaniem z Serwisu. Zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która ma bezpośredni wpływ na treść Regulaminu. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiany wchodzą w życie natychmiast dla użytkowników, którzy nie posiadają kont i po 7-dniowym okresie przejściowym dla użytkowników, którzy je posiadają. Uznaje się, że użytkownicy, którzy kontynuują korzystanie ze strony po zmianie warunków, akceptują je.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory, które wynikną w pomiędzy użytkownikami i zostaną złożone Serwisowi, lub inne pomiędzy użytkownikami i Serwisem, będą rozstrzygane polubownie, w przypadku braku porozumienia zastosowanie mają przepisy prawa polskiego i będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.